Afspraak maken en huisbezoek aanvragen

Telefoonnummers:

  • 0413-262440 Dr. Van den Heuvel en Van Eupen
  • 0413-264208 Dr. van Moorsel
  • 0413-264197 Dr. van Tiel
  • 0413-262338 Dr. Zegers en Beltman
  • 0413-251432 Spoedlijn
  • 112                 Levensbedreigende spoed
  • 0900-8860     Huisartsenpost HOV weekend en 's nachts


Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. De spreekuurtijden verschillen per huisarts. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur. In verband met de grootte van de praktijken wordt u verzocht, zo mogelijk een dag van tevoren, te bellen voor een afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Per consult wordt één klacht  behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. De doktersassistente zal uw gegevens en telefoonnummer noteren, zodat de huisarts u kan terugbellen op een nader overeen te komen tijdstip.

Afspraken maken via de website kan ook via deze link: Afspraak makenU moet zich eenmalig registeren.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Wilt u dit bij voorkeur voor 10.00u aanvragen, zodat er rekening mee gehouden kan worden met de werkindeling?

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Bedenk dat onderzoek en behandeling op de praktijk vaak beter mogelijk is dan in de thuissituatie.

LET OP: Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen!

NB: Alle telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen voor trainingsdoeleinden worden beluisterd.

Lees meer: Bij het niet nakomen van uw afspraken met de assistente, praktijkondersteuner of uw huisarts