Huis-en gedragsregels

Telefoonnummers:

 • 0413-262440 Dr. Van den Heuvel en Van Eupen
 • 0413-264208 Dr. van Moorsel
 • 0413-264197 Dr. van Tiel
 • 0413-262338 Dr. Zegers en Beltman
 • 0413-251432 Spoedlijn
 • 112                 Levensbedreigende spoed
 • 0900-8860     Huisartsenpost HOV weekend en 's nachts

Hieronder volgen de huis- en gedragsregels waar een ieder binnen de Medipark Huisartsenpraktijk zich aan heeft te houden.

Gedragsregels Medipark Huisartsen

 • Binnen het centrum wordt ieder mens met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt, waarvan ook als zodanig melding gemaakt wordt bij de praktijkmanager die hier een klachtformulier voor kan opmaken.
 • Wij tolereren geen agressie, in welke vorm dan ook.

Consult huisarts

 • U kunt alleen op het spreekuur terecht als u een afspraak heeft. Uw huisarts (en assistente) werken op afspraak. Bij spoedgevallen of onvoorziene zaken kan uw huisarts (of assistente) met het spreekuur uitlopen, maar dit ontslaat de patiënt niet ervan om op tijd op zijn afspraak te verschijnen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de patiënt op tijd is voor zijn afspraak. Mocht u onverhoopt te laat zijn, dan wordt zo mogelijk de afspraak naar later verzet.
 • Afspraken kunt u iedere werkdag maken tussen 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur, dit kan telefonisch of aan de balie.
 • Per consult wordt 1 klacht behandeld. Heeft u meerdere klachten, meldt u dit dan s.v.p. bij het maken van de afspraak aan de assistente, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd.
 • In verband met de grootte van de praktijken wordt u verzocht, zo mogelijk tenminste een dag van tevoren, te bellen voor een afspraak.
 • Wanneer u niet op de gemaakte afspraak kunt verschijnen dient u zich tenminste 24 uur van tevoren af te melden
 • De doktersassistente stellen u enkele belangrijke vragen en kunnen u in sommige gevallen zelfstandig of in overleg met de huisarts informatie of advies geven.
 • Voor kort advies of uitslagen kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur bellen met de assistenten. Zo nodig wordt u door de huisarts teruggebeld. Het is raadzaam in de ochtend te bellen, zodat u eventueel nog dezelfde dag teruggebeld kunt worden.
 • Wondcontroles, diabetescontroles, injecties, bloeddrukmeten etc. vinden plaats op afspraak.
 • Van 08.00 tot 10.00 kunt u urine ter onderzoek afgeven aan de balie bij de assistentes.

Visites

 • Indien u meent dat u door uw aandoening niet naar de praktijk kunt komen, kunt u met de assistente tussen 08.00 en 10.00 uur overleggen of de dokter u thuis kan bezoeken. Onthoud wel dat onderzoek in de praktijk vaak beter mogelijk is dan thuis. Het hebben van geen vervoer is geen reden voor bezoek aan huis!

Herhaalrecepten

 • Herhaalrecepten aangevraagd voor 11.00 uur, liggen de volgende werkdag na 11.00 uur klaar in de apotheek.
 • Herhaalrecepten aangevraagd na 11.00 uur, liggen 2 werkdagen later na 11.00 uur klaar in de apotheek.
 • Herhaalrecepten rechtstreeks aan de balie vragen en meenemen is vanaf 1 juni 2011 niet meer mogelijk.

Uitslagen

Uitslagen, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, mogen alleen door uzelf worden opgevraagd indien u ouder bent dan 18 jaar. Dit in verband met de geldende pivacywetgeving. Uitslagen mogen niet worden doorgeven aan ouders, partners, werkgever e.d.

Bij het niet nakomen van uw afspraak met de assistente, praktijkondersteuner of uw huisarts

 • Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

  Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan "open valt" en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen !

  Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat een afspraak is bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige of bij de assistente) zullen hiervoor zelf een rekening krijgen van € 15,- ( vijftien euro).