Inschrijven als patiënt

Als u zich als nieuwe patiënt wilt laten inschrijven, wordt u verzocht het inschrijfformulier in te vullen. Deze is aan de balie verkrijgbaar. De huisartsen houden eerst een kennismakingsafspraak alvorens de inschrijving geschiedt. Na de kennismakingsafspraak kunt u het ingevulde formulier aan de huisarts of de assistente overhandigen.

Daarnaast is het belangrijk dat uw medisch dossier zo spoedig mogelijk in ons bezit komt. Op deze manier kunnen wij zo zorgvuldig mogelijk werken. Wilt u uw vorige huisarts vragen dit naar ons toe te zenden? Bij voorkeur electronisch.

Binnen Medipark zijn wisselend de praktijken open en dicht. Om te voorkomen dat een praktijk te snel groeit, wordt deze na een bepaalde groei weer tijdelijk gesloten. Aan de balie kunt u informeren welke praktijken op dat moment open zijn.

Op dit moment zijn geopend voor inschrijving:

  • dokter Van Tiel & Stevens
  • dokter Zegers & Beltman